RAJD ROWEROWY - Tour de Pogórze – Łososina Dolna oraz Gnojnik – 23.09.2023 r.

18 września 2023 0:00

Zapraszamy do udziału w rajdach rowerowych Tour de Pogórze organizowanych w dniu 23 września 2023 r. w Łososinie Dolnej oraz Gnojniku

Rajd rowerowy Tour de Pogórze w Łososinie Dolnej

Miejsce startu/mety: parking przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Start rajdu: godz. 10:00
Trasa: ok. 9,2 km

Rajd rowerowy Tour de Pogórze w Gnojniku

Miejsce startu/mety: Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Gnojniku
Start rajdu: godz. 15:00
Trasa: ok. 6,6 km

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajduję się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl

Zapraszamy!

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu i współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ''Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER'', poddziałanie 19.3 ''Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.